คำรับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(Performance Agreement:PA)

UploadImage
Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.