ติดต่อกองกลางและประชาสัมพันธ์

  • กองกลางและประชาสัมพันธ์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 8 สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  • ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 02 590 1918
  • Fax : 02 590 2015
  • E-Mail : [email protected]

Copyright © 2022 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.