ปรัชญาของ สบช.

ปรัชญา

"ความสำเร็จที่แท้จริง มิใช่อยู่ที่การเรียนรู้เท่านั้น แต่อยู่ที่ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้นั้น ให้เกิดประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ"

(True success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind)

สมเด็จพระมหิดลลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.