(ทุนต่างประเทศ) รับสมัครข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ปี2561 (ทุนพัฒนาอาจารย์)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 24 พฤษภาคม 2561 ติดต่อสอบถามได้ที่ 025901833 , 025901822 ในวันเวลาราชการ

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.