• พรบสถาบันพระบรมราชชนก
 • แบบสอบถามการพัฒนาห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์สถาบันพระบรมราชชนก
 • รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ปี 2560
 • เพลงมาร์ชสถาบันพระบรมราชชนก
 • ตราสัญลักษณ์สถาบันพระบรมราชชนก

ข่าวสารสถาบันพระบรมราชชนก rss

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวการศึกษา


ข่าวประกาศ


ข่าวกิจกรรม


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


สื่อมัลติมีเดีย

rss

รูปภาพกิจกรรม

rss

วารสารข่าวสถาบันพระบรมราชชนก

rss

ลิงค์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ระบบงาน


 • การสร้างความรู้ความเข้าใจของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถาบันพระบรมราชชนก
 • ระบบสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
 • แบบรายงาน ศึกษาดูงาน อบรม
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 • คลังความรู้ทางวิชาการ
 • พื้นหลังนำเสนอ Power Point ของ สบช.
 • คู่มือการใช้อีเมล์

วิทยาลัยในสังกัด


 1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

 2. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

 3. วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์

 4. วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข

 5. วิทยาลัยการแพยท์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

เอกสารดาวน์โหลดCopyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.