ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก

      ตามประกาศสถาบันพระบรมราชชนก ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560 เรื่อง การรับสมัครผู้รับจ้างดำเนินงานสำนักผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มพัฒนาบุคลากร กลุ่มพัฒนาการศึกษา กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มอำนวยการ  จำนวน 9 อัตรา โดยรับสมัครในระหว่างวันที่ 11 - 12 กันยายน 2560 ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 และสอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 นั้น

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.