ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก

     ตามประกาศสถาบันพระบรมราชชนก ลงวันที่ 7 กันยาย พ.ศ.2560 เรื่องการรับสมัครผู้รับจ้างดำเนินงานสำนักผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มพัฒนาบุคลากร กลุ่มพัฒนาการศึกษา กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มอำนวยการ จำนวน 9 อัตรา โดนรับสมัครในระหว่างวันที่ 11 - 12 กันยายน 2560 ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม นั้น

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.