ติดต่อกองกิจการนักศึกษา

  • สถาบันพระบรมราชชนก อาคาร 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  • โทรศัพท์ : 0 2590 1822
  • Fax : 0 2590 1830
  • Email : [email protected]

บริการให้คำปรึกษาและแนะแนว


บริการทุนการศึกษา


บริการข้อมูลแหล่งงาน


บริการศิษย์เก่า


กิจกรรมนอกหลักสูตร


กองทุนประกันภัยนักศึกษาและบุคลากร สบช.


บทความให้ความรู้ศิษย์เก่า


นักศึกษาวิชาทหาร


แบบประเมินความพึงพอใจ


Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute. All rights reserved.