แหล่งงานเต็มเวลา (Full Time)

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
B.Grimm รับสมัคร พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล
โรงพยาบาลสุขุมวิท รับสมัครผู้ช่วยพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ รับสมัครผู้ช่วยพยาบาล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 89 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 9 มกราคม 2566
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่วไป 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 9 มกราคม 2566
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 9 มกราคม 2566
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 13 อัตรา ตังแต่วันที่ 5 - 11 มกราคม 2566
สถาบันปัณณทัต กรมอนามัย รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 มกราคม 2566
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสะพุง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 มกราคม 2566
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดหลุมแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 3 - 13 มกราคม 2566
โรงพยาบาลจอมทอง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา ตังแต่วันที่ 9 - 13 มกราคม 2566
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตั้งแต่วันที่ 9 - 13 มกราคม 2566
โรงพยาบาลราชวิถี เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่ไป 109 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 - 10 มกราคม 2566
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 85 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 มกราคม 2566
โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 31 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 - 27 มกราคม 2566
กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 60 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 29 มกราคม 2566

งานสาธารณสุขที่เปิดรับสมัคร
Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.