แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 สถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง)

        UploadImage                           UploadImage                           UploadImage
 
แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564               แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565               แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    สถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง)                       สถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง)                        สถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง)
Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.