พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566


สามารถดาวน์โหลดเอกสารโดยคลิกที่รูปภาพ 
 UploadImage         UploadImage          UploadImage        UploadImage
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                              ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.