ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ ศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจ ร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2565 เรื่องความท้าทายของพยาบาลในสถานการณ์ Covid – 19


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage


จัดประชุมรูปแบบออนไลน์ (ZOOM)​ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สนใจสมัคร https://forms.gle/hHc7V7oPGjZrp42b9
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อ.ดร.วิราวรรณ โทร 081 9438131

 
Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.