ติดต่อกองทะเบียนและประมวลผล

ที่ตั้ง  สถาบันพระบรมราชชนก
อาคาร 4 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทร. 02 590 1831
โทรสาร 02 590 1830
E-mail : [email protected]

Copyright © 2022 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.