ข่าวกิจกรรม


กิจกรรมบูรณาการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา การบริการวิซาการและการวิจัย "โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า"

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 29 กรกฎาคม 2564 | 995 Views | กองบริการวิชาการ


995
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2022 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.