ข่าวกิจกรรม


โครงการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และกิจกรรมนักศึกษา เรื่องสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 13 กรกฎาคม 2564 | 1018 Views | กองบริการวิชาการ

โครงการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนการวิจัย และกิจกรรมนักศึกษา เรื่องสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปนิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬากรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีร่วมกับ โครงการ "ต้อนรับกัลปพฤกษ์ช่อใหม่ ประจำปีการศึกษา

2564" กับนักศึกษาใหม่ทุกหลักสูตร ในปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 118 คน โดยได้รับเกียรติจาก สัตวแพทย์หญิงธมลวรรณ ศรีบรรเทานายสัตวแพทย์ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ โรคพิษสุนัขบ้า: ความสำคัญ การป้องกันและลดความเสี่ยง ในวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ พ่านระบบ Google Meet1018
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2022 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.