ข่าวกิจกรรม


โครงการสัตว์ปลอดโรค ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีนครศรีธรรมราช

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 28 มิถุนายน 2564 | 756 Views | กองบริการวิชาการ

หลังสถานการณ์ Covid-19 ในพื้นที่คลี่คลาย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ระดมสรรพกำลังแกนนำ

จากท่านเจ้าอาวาส วัดในพื้นที่2 แห่ง หน่วยงานจากกระทรวงสารารณสุข กระทรวงมหาดไทย แกนนำชุมชน อาสาสมัครสารารณสุขประจำหมู่บ้านรับฟังข้อมูลปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริมที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัส เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าใน ต.ข้างซ้าย ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช เพื่อวางแผนการดำเนินการ โครงการสัตว์ปลอดรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โอกาสนี้วิทยาลัยฯ ได้เรียนรู้บริบท

ที่เป็น Unseen ในพื้นที่ และได้รับ ความร่วมมือจากผู้เข้าประชุบ ได้กรุณานำประเด็นปัญหา กลับไปวางแผนในหน่วยงานตนเอง ก่อนจะระดมสรรพกำลัง ระดับ จังหวัด ที่ทีมจะเชิญมามีส่วนร่วมเพิ่มเติม ซึ่งนำโดย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ เดินหน้าต่อไป คือ สำนักงานควบคุมโรค คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเท นโลยีราชมงคลศรีวิชัยและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มาเป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย


อัลบั้มภาพทั้งหมด

756
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2022 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.