ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ณ วิทยาลัยบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 16 เมษายน 2564 | 1060 Views | กองบริการวิชาการ
วันที่ 9 เมษายน 2564 คณะอาจารย์วิทยาลัยบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมบริการวิชาการให้ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) เรื่อง การป้องกันและควบคุมการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าตามกลยุทธ์สร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพกับกลุ่มเป้าหมายโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลดงห่องแห่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
อัลบั้มภาพทั้งหมด

1060
VIEWS
0
0
0

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2022 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.