ข่าวกิจกรรม


กิจกรรมโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

วันที่ 07 เมษายน 2564 07 เมษายน 2564 | 892 Views | กองบริการวิชาการ

วันที่ 7 เม.ย. 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี และคณะพยาบาลศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงให้แก่ประชาชน โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดที่ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี สำหรับกิจกรรมในวันนี้ได้บูรณาการการดำเนินงานโครงการฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก สนง.ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนตะโก โดยใช้ชุมชนตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เป็นชุมชนเป้าหมายในการให้บริการวิชาการเพื่อสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ระยะแรก เป็นกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการเฝ้าระวังและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และในคน การจัดเวทีประชาคมในการวางแผนการปฏิบัติการ และแนวทางการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนตำบลดอนตะโก ส่วนระยะต่อไปจะดำเนินการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า และทำหมันสัตว์ พร้อมลงพื้นที่ไปในชุมชนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบถึงความรุนแรงของโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตลอดจนการเฝ้าระวังการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ของตน


อัลบั้มภาพทั้งหมด

892
VIEWS
0
0
0

ข่าวกิจกรรมล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2022 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.