เอกสาร สบช.


คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI Template)

วันที่ 01 มกราคม 2563 31 ธันวาคม 2567 | 1387 Views

คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI Template)

UploadImage
เอกสารแนบ

1387
VIEWS
0
0
0

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.