ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศราคากลาง และร่างขอบเขตของงาน การจัดซื้อระบบจำลองผึกปฏิบัติการกายวิภาค มิติ แบบจอสัมผัส

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 | 35 Views | กองบริหารการคลังและพัสดุ
     
     สถาบันพระบรมราชชนก ขอประกาศราคากลาง  ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา การประกวดราคาซื้อระบบจำลองฝึกปฏิบัติการกายวิภาค มิติ แบบจอสัมผัส สถาบันพระบรมราชชนก ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

      รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
เอกสารแนบ

35
VIEWS
0
0
0

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute. All rights reserved.