ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 | 280 Views | กองทรัพยากรบุคคล

                 ตามที่สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งประกาศขึ้นบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน  

                   ขณะนี้ ถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ลำดับที่ 7 ถึงลำดับที่ 9 มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข และการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข และกำหนดวัน  ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน280
VIEWS
0
0
0

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute. All rights reserved.