ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน รรขัตติยราชนารี ว

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 | 82 Views | กองบริการวิชาการ
UploadImage

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน รรขัตติยราชนารี ร่วมกับโครงการอบรมพระบริบาล

ภิกษุไข้ ประจำวัด ๑ วัด ๑ รูป ทั่วไทย ได้มีการดำเนินการจัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า

ให้กับพระภิกษุ ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี รุ่น ๑ วันที่ ๓ - ๕ พฤษภาคม 6๕๖๖ จำนวน

๑๒๐ รูป และ ณ วัดกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีชันธ์ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๘ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน

๑๒๒ รูป โดยมี ดร.เยาวลักษณ์ มีบุญมาก ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

เป็นประธานจัดโครงการฯ พร้อมด้วยบุคลากรด้านวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษา82
VIEWS
0
0
0

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute. All rights reserved.