ข่าวกิจกรรม


ประชุม คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

วันที่ 22 มีนาคม 2566 22 มีนาคม 2566 | 208 Views | กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา
UploadImage

208
VIEWS
0
0
0

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute. All rights reserved.