ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงวันที่ 12 เมษายน 2566

วันที่ 12 เมษายน 2566 | 554 Views | กองทรัพยากรบุคคล

 

ตามที่สถาบันพระบรมราชชนก ได้ดำเนินการการประเมินความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566 เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ของสถาบันพระบรมราชชนก นั้น
 

ขณะนี้ การดำเนินการเลือกสรรดังกล่าวได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงเห็นควรจัดทำประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยเรียงลำดับคะแนนผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ลงวันที่ 12 เมษายน 2566554
VIEWS
0
0
0

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute. All rights reserved.