ข่าวกิจกรรม


กองเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ การพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Accessibility)

วันที่ 27 มีนาคม 2566 31 มีนาคม 2566 | 206 Views | กองเทคโนโลยีดิจิทัล
UploadImage

206
VIEWS
0
0
0

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute. All rights reserved.