ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศปรับปรุงร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานอธิการบดี เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น ฯ สถาบันพระบรมราชชนก

วันที่ 16 มีนาคม 2566 | 85 Views | กองบริหารการคลังและพัสดุ

            สถาบันพระบรมราชชนก ประกาศปรับปรุงร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานอธิการบดี เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น ฯ  สถาบันพระบรมราชชนก 
             แก้ไขร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยเพิ่มเติมเอกสารประกวดราคา ฯ ข้อ 12 “การปรับราคาค่างานก่อสร้าง”


รายละเอียดตามไฟล์แนบ
เอกสารแนบ

85
VIEWS
0
0
0

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.