ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 | 1518 Views | กองทรัพยากรบุคคล

UploadImage


ตามประกาศสถาบันพระบรมราชชนก ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการโดยวิธีการคัดเลือก เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในตำแหน่งอาจารย์ 

สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างพุธวันที่ 18 มกราคม 2566
ถึงวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566  นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการโดยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ความเหมาะสมกับตำแหน่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว สถาบันพระบรมราชชนก 


จึงขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในตำแหน่งอาจารย์
สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก และรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

 1518
VIEWS
0
0
0

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.