ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสทธิเข้ารับการคัดเลือก เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 | 2316 Views | กองทรัพยากรบุคคล
   ตามประกาศสถาบันพระบรมราชชนก ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2566 
เรื่องประกาศรับสมัครบุคลากรเข้ารับราชการโดยวิธีการคัดเลือก เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในตำแหน่งอาจารย์สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 ถึงวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566  นั้น

    บัดนี้ การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  สถาบันพระบรมราชชนก จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสทธิเข้ารับการคัดเลือก เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566  พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
    รายชื่อผู้มีสทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


2316
VIEWS
0
0
0

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.