ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทั

วันที่ 20 กันยายน 2565 | 1935 Views | กองทรัพยากรบุคคล
ตามประกาศสถาบันพระบรมราชชนก ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2565  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  นั้น

การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
สถาบันพระบรมราชชนก จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก  เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ ครั้งที่ 1  และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  นักวิชาการศึกษา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  นักวิชาการเงินและบัญชี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  นักวิชาการตรวจสอบภายใน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้าย เรื่อง วัน เวลา สถานที่ รายงานตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้

 


1935
VIEWS
0
0
0

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute. All rights reserved.