ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอรื จำนวน 16 รายการ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 | 106 Views | กองบริหารการคลังและพัสดุ
ด้วยสถาบันพระบรมราชชนก จะดำเนินการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
เอกสารแนบ

106
VIEWS
0
0
0

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2022 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.