ข่าวการศึกษา


ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการระดับบัณฑิตศึกษาในการจัดทำระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

วันที่ 01 สิงหาคม 2565 03 สิงหาคม 2565 | 454 Views | คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี กรุงเทพ ได้ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการระดับบัณฑิตศึกษาในการจัดทำระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 1-3 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

UploadImage

454
VIEWS
0
0
0

ข่าวการศึกษา ล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.