ข่าวการศึกษา


สถาบันพระบรมราชชนก ขอเชิญชวน อสม.และบุตรอสม. ที่สนใจเข้าศึกษา "หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล เปิดรับสมัครรุ่นที่ 2"

วันที่ 07 กรกฎาคม 2565 09 กรกฎาคม 2565 | 800 Views | กองกลาง

สถาบันพระบรมราชชนก ขอเชิญชวน อสม.และบุตรอสม. ที่สนใจเข้าศึกษา "หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล เปิดรับสมัครรุ่นที่ 2" สามารถยื่นขอรับใบสมัครได้ที่ รพ.สต.ที่ อสม. สังกัดอยู่ ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565

ที่มา : https://www.facebook.com/pbripi2562UploadImage800
VIEWS
0
0
0

ข่าวการศึกษา ล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.