ข่าวกิจกรรม


แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 23 เมษายน 2565 | 747 Views | กองกลาง
UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage

747
VIEWS
0
0
0

Copyright © 2023 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.