ข่าวประกาศ


แนวทางการจัดกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ปี 5 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 14 มีนาคม 2565 | 321 Views | กองกลางและประชาสัมพันธ์
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขอแจ้งรายละเอียดแนวทางการจัดกิจกรรม ตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ปี 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแนวทางการจัดกิจกรรม การจัดทำวีดีทัศน์การส่งเสริมคุณธรรม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู" ตามเอกสารนี้  เอกสารแนบ  / QR code   
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวศรีสุกาญจน์ บิณฑาประสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ หัวหน้าแก้วกัลยาสิกขาลัย หมายเลขโทรศัพท์ 025901816

321
VIEWS
0
0
0

ข่าวประกาศล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2022 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.