ข่าวประกาศ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคอมพิวเตอร์ จ้างเหมาบริการงานด้านงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 | 726 Views | กองบริการวิชาการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคอมพิวเตอร์ จ้างเหมาบริการงานด้านงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์

726
VIEWS
0
0
0

ข่าวประกาศล่าสุด


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright © 2022 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.