แหล่งงานเต็มเวลา (Full Time)

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
B.Grimm รับสมัคร พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล
โรงพยาบาลสุขุมวิท รับสมัครผู้ช่วยพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ รับสมัครผู้ช่วยพยาบาล

กรมควบคุมโรค รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ตั้งแต่วันที่ 10 - 24 สิงหาคม 2564
โรงพยาบาลฮอด รับสมัครพนักงานเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 สิงหาคม 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 16 สิงหาคม 2564
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 20 สิงหาคม 2564
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 - 20 สิงหาคม 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 - 18 สิงหาคม 2564
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 16 สิงหาคม 2564
โรงพยาบาลพระปกเกล้า รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 16 สิงหาคม 2564

งานสาธารณสุขที่เปิดรับสมัคร
 
Copyright © 2021 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.