ติดต่อเรา

ที่อยู่                     กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
                      88/20 อาคาร 4 ชั้น 7 สถาบันพระบรมราชชนก
                      สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ
                      อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000            

เบอร์โทร    02-590-1976-77 
Copyright © 2021 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.