ประชุมวิชาการออนไลน์ “การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการดูแลและติดตามประเมินอาการผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างการแยกกักตัวที่บ้าน และแยกกักตัวในชุมชน


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ “การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการดูแลและติดตามประเมินอาการผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation: HI) และแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation: CI)” ผ่านระบบ Zoom ไม่มีค่าใช้จ่าย และได้รับ CNEU 7 หน่วยคะแนน

โดย สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) ร่วมกับ สถาบันศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

รุ่นและวันที่เข้าอบรม
รุ่นที่ 1 วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (เต็ม)
รุ่นที่ 2 วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
รุ่นที่ 3 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564
รุ่นที่ 4 วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564
รุ่นที่ 5 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2564
รุ่นที่ 6 วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ คลิกที่นี่
Copyright © 2021 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.