ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนางานนมแม่ในสังคมชีวิตวิถีใหม่ (new normal)


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนางานนมแม่ในสังคมชีวิตวิถีใหม่ (new normal)
วันที่ 22 พฤษภาคม และ 19 มิถุนายน 2564
Online ผ่าน Zoom


UploadImage
 
Copyright © 2021 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.