กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์

           พิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาพยาบาล
        วันที่ 27 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ณ ห้องราชาวดี ชั้น 6 อาคารอำนวยการ โดยมีอาจารย์เพ็ญจมาศ คำธนะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี เป็นประธานในพิธี การกระทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ ถือเป็นพิธีที่เป็นศิริมงคล  เป็นการมอบความปรารถนาดีต่อกัน ส่งเสริมให้เกิดความรัก ความผูกพันของคนที่อยู่ร่วมกัน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมให้นักศึกษาอยู่ร่วมกันด้วยระบบครอบครัวเสมือนที่มีครูเป็นพ่อ แม่ มีเจ้าหน้าที่เป็นพี่ป้า น้าอา ช่วยกันดูแลนักศึกษาเสมือนลูกหลานของตนเองการบายศรีสู่ขวัญจัดขึ้นเพื่อรับขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งเป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัวที่วิทยาลัย ที่ต้องจากบ้าน จากครอบครัว ได้มีความอบอุ่น มีขวัญกำลังใจในการเริ่มต้นศึกษาในวิชาชีพพยาบาลและสามารถพากเพียร มุ่งมั่นจนสำเร็จเป็นพยาบาลวิชาชีพได้อย่างเต็มภาคภูมิในอนาคต

UploadImage  UploadImage

UploadImage  UploadImage

UploadImage  UploadImage
Copyright © 2021 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Develop by Information Technology Division.