รายละเอียดเกี่ยวกับ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
23 ส.ค. 2556

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

         การบรรจุลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพ และสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดทั่วประเทศ เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับนโยบายในการแก้ไขปัญหาความขาดแคลนอัตรากำลังคน ในการให้บริการดูแลรักษาประชาชน ที่เจ็บป่วย โดยได้แบ่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ออกเป็น ๒ ประเภท คลิกที่นี่

 

 
 
กลับ
กลับสู่ด้านบน