ประกาศรับสมัครอบรมข้าราชการใหม่"หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี"ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี2561(ครั้งที่2)

กำหนดการอบรมช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2561(วัน เวลา สถานที่ ยังไม่กำหนด)  ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ htpp://pimtis.pi.ac.th "ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ปี2561 (ครั้งที่ 2)

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.