ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก

      ตามประกาศสถาบันพระบรมราชชนก ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เรื่องรับสมัครผู้รับจ้างดำเนินงานกลุ่มพัฒนาการศึกษา กลุ่มวิจัย และกลุ่มอำนวยการ จำนวน 4 อัตรา โดยรับสมัครในระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2561 ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 นั้น

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.