ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก

      ตามประกาศสถาบันพระบรมราชชนก ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องรับสมัครผู้รับจ้างดำเนินงานกลุ่มพัฒนาการศึกษา กลุ่มวิจัย และกลุ่มอำนวยการ จำนวน 4 อัตรา เนื่องจากไม่มีผู้สมัครในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สถาบันพระบรมราชชนก จึงขอขยายเวลาการรับสมัครออไปตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2561 ตามรายละเอียด ดังนี้

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.