แจ้งกำหนดการอบรมระยะสั้นต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2561 (โครงการพัฒนาอาจารย์)

คลิกเพื่อดูรายละเอียดกำหนดการเดินทางเข้าอบรมระยะสั้นแต่ละหลักสูตร (หลักสูตร SBL อยู่ระหว่างประสานงานกับมหาวิทยาลัย คาดว่าจะเดินทางประมาณกลางเดือนมิถุนนายน)

สามารถติดต่อสอบถามทาง โทร.025901833 ในวันเวลาราชการ

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.