ขอเชิญร่วมพัฒนาผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๑

 

 

 

 

ขอเชิญร่วมพัฒนาผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม

กระทรวงสาธาณสุข ประจำปี  ๒๕๖๑

 

.

 

 

 

 

 .

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการคัดเลือกในระดับเขตสุขภาพ

.

 

 

    เขตสุขภาพที่

       ชื่อหน่วยงาน

               วันที่/สถานที่ีจัดการคัดเลือก

                    ในระดับเขตสุขภาพ

  1

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

              (รอหน่วยงานแจ้งวันและสถานที่)

 2

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

              (รอหน่วยงานแจ้งวันและสถานที่)

 3

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ 

              (รอหน่วยงานแจ้งวันและสถานที่)

 4

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี

              (รอหน่วยงานแจ้งวันและสถานที่)

 5

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

  (รอหน่วยงานแจ้งวันและสถานที่)

 6

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

              (รอหน่วยงานแจ้งวันและสถานที่)

 7

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

              (รอหน่วยงานแจ้งวันและสถานที่)

     8

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

              (รอหน่วยงานแจ้งวันและสถานที่)

     9

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

              (รอหน่วยงานแจ้งวันและสถานที่)

    10

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

              (รอหน่วยงานแจ้งวันและสถานที่)

    11

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

              (รอหน่วยงานแจ้งวันและสถานที่)

    12

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา

              (รอหน่วยงานแจ้งวันและสถานที่)

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

.

 

 

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร

 

ได้ที่ด้านล่างค่ะ

 

l

 

l

 

l

 

V

 

V

 

V

 

 

 

 

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.