ขอเชิญส่งบทความวิชาการในวารสาร Journal of Health Development

กระทรวงกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สถาบันพระบรมราชชนก ดำเนินการจัดทำวารสารนานาชาติ: Journal of Health Development เป็น E-Journal, Open Access 

จึงขอเชิญชวนส่ง Manuscript ภาคภาษาอังกฤษที่ Email: Journalmoph@gmail.com
หรือ กลุ่มวิจัย สถาบันพระบรมราชชนก อาคาร 4 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
0 2590 1976-77

สนใจรายละเอียดติดต่อ

อาจารย์รุจิรา เจียมอมรรัตน์

และ นางสาวกิติยา พรหมรินทร์

โทร 0 2590 1976-77

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.