ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก

           ด้วยสถาบบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์รับผู้รับจ้างดำเนินงาน กลุ่มพัฒนาการศึกษา กลุ่มวิจัย และกลุ่มอำนวยการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.