(ทุนในประเทศ) รับสมัครข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ (ทุนพัฒนาอาจารย์) ศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศ ปี2561

สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 24 พฤษภาคม 2561 ในวันเวลาราชการ ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-5901833, 02-5901822

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.