เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ 10-11 ม.ค. 61

ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนตัวชี้วัด (KPI Template) คำรับรองการปฏิบัติราชการ
และการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมไมด้า โฮเทล งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

 

ดาวน์โหลด Link ด้านล่างค่ะ 

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2018 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.